Turkish heiress Mina Başaran ‘s plane crash – The Reasons – Clairvoyant/Psychic reading March 12,2018 – by Clairvoyant Dimitrinka Staikova from Europe, Bulgaria, Varna. http://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova

Turkish heiress Mina Başaran ‘s plane crash – The Reasons – Clairvoyant/Psychic reading March 12,2018 – by Clairvoyant Dimitrinka Staikova from Europe, Bulgaria, Varna. http://sites.google.com/site/dimitrinkastaikova

 

Turkish heiress Mina Başaran ‘s plane crash – The Reasons – Clairvoyant/Psychic reading March 12,2018 – by Clairvoyant  Dimitrinka Staikova from Europe, Bulgaria, Varna.
I see the falling of the plane directly down with hardly noticeable angle at East. The reason is a square box, then there is an explosion – everything as electronics has refused to work and  then a momentary falling  perpendicularly downward,  the light angle is because of the height. 
I see the passengers are seven and sleeping. The Eighth passenger was also sleeping,  but separated by the  others. The plane while flying to Dubai was in a perfect condition. From Dubai the plane was marked – and there was a bomb inside (a small box) at the front. The explosion has interrupted the whole electronics in the plane for a moment. I see the explosion was made remotely – from the ground. 
The murder is made because of a business for a lot of money  – government treaties (agreements) about constructions and transportation of energy. 
There will be made a parallel investigation by western experts, because of a future business contract of the father – the Turkish businessman Huseyin Basaran – he will learn the truth with details in 6-8 months – the justice will win – the killers are two – Turks.

Translation made with Google Translate:

Türk mirasçısı Mina Başaran’ın uçak kazası – Sebepler – Clairvoyant / Psychic okuması 12.201 – Avrupa, Bulgaristan, Varna’dan Clairvoyant Dimitrinka Staikova.

Doğuda uçağın neredeyse hiç fark edilmeyecek bir açıyla düştüğünü görüyorum. Nedeni bir kare kutu, sonra bir patlama var – elektronik her şey çalışmayı reddetti ve sonra dikey olarak aşağıya doğru düşerken, ışık açısı yükseklikten dolayı.
Yolcuların yedi ve uyuduğunu görüyorum. Sekizinci yolcu da uyuyordu, ama diğerleri tarafından ayrılmıştı. Dubai’ye uçarken uçak mükemmel durumda idi. Dubai’den uçak işaretlendi – ve öndeki bir bomba (küçük bir kutu) vardı. Patlama, tüm elektronik aksamı bir anlığına kesintiye uğrattı. Patlamanın uzaktan yapıldığini görüyorum – yerden.
Cinayet, bir sürü para için yapılan bir iş yüzünden yapıldı – devletlerin sözleşmeleri ve enerji nakliyesiyle ilgili anlaşmalar.
Batılı uzmanlar tarafından paralel bir soruşturma yapılacak, babanın gelecekteki iş sözleşmesi nedeniyle – Türk işadamı Hüseyin Başaran – ayrıntıları 6-8 ay içinde gerçeği öğrenecek – adalet kazanacak – katiller iki – Türkler.


Order Your Full  (Detailed ) Psychic Life Reading on email by Clairvoyant/Psychic Dimitrinka Staikova (Author of more than 30 books with World Predictions and Psychic Readings of Celebrities published in Amazon).

MIDDLE EAST PREDICTIONS 2018
 
Three Clairvoyants predicting to : 
Bashar al-Assad, Emir Tamim bin Hamad Al Thani (Qatar), Recep Tayyip Erdogan , Benjamin Netanyahu, the Leaders of Palestine, Iraq, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Lebanon (Hezbollah), Devlet Bahceli , Kurdistan…
Authored by Clairvoyant : Dimitrinka Staikova, Ivelina Staikova, Stoyanka Staikova
 
Published  January 27, 2018
 
Buy the Paperback book from Amazon- https://www.amazon.com/dp/1984289276/

Buy the Ebook only from the Authors –

Order your Ebook today, 
pay with PayPal and 
You will receive the PDF file in the next 24 hours with Email delivery.
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=R9CR6Y2FPXFLA